Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Đông Dương (Việt Nam và Campuchia), muốn được tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán và nhân sự? Hãy đến với I-GLOCAL!

日本語

Thông tin liên hệ

I-GLOCAL CO., LTD.
Văn phòng Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3827 8096
FAX: (+84) 28 3827 8097

Gửi câu hỏi cho chúng tôi
Doanh nghiệp cùng tập đoàn

Đề xuất giải pháp chuyên nghiệp cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Đối với dịch vụ thông tin, chúng tôi cung cấp một cách định kỳ các thông tin về pháp luật và kinh tế Việt Nam cho các khách hàng đang kinh doanh tại đây. Điểm nổi bật của công ty chúng tôi là có thể sắp xếp các thông tin một cách hệ thống và đưa ra các ý kiến mang tính thực tế từ các chuyên gia như luật sư, chuyên viên kế toán và các nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Hỏi đáp pháp luật Xem tất cả
Tin tức pháp luật Xem tất cả
Thông báo từ I-GLOCAL